مجتمع پلاستیک طبرستان مفتخر به دریافت گواهینامه فنی ساختمان و مسکن از وزارت راه و شهرسازی گردیده است؛ لازم به ذکر است که این شرکت تنها تولید کننده مخازن پلی اتیلن در کشور می باشد که موفق به دریافت این گواهینامه شده است.

مجتمع پلاستیک طبرستان مفتخر به دریافت گواهینامه فنی ساختمان و مسکن از وزارت راه و شهرسازی گردیده است؛ لازم به ذکر است که این شرکت تنها تولید کننده مخازن پلی اتیلن در کشور می باشد که موفق به دریافت این گواهینامه شده است.