حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سیزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی همدان شانزدهمین نمایشگاه تخصصی

حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سیزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی همدان شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سیزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان همدان از تاریخ 8 الی 12 شهریور ماه با حضور مجتمع پلاستیک طبرستان و بیش از 70 شرکت معتبر دیگر از سراسر کشور برگزار و آخرین پیشرفت های حاصل شده در این صنعت به نمایش گذاشته شد.