پویش حمایت از تولید ملی  خانه صنعت و معدن استان تهران در جهت حمایت از تولید ملی، کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را به تغییر پروفایل کاربری و  درج شعار "آری به تولید ملی" دعوت کرد.

پویش حمایت از تولید ملی  خانه صنعت و معدن استان تهران در جهت حمایت از تولید ملی، کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را به تغییر پروفایل کاربری و  درج شعار "آری به تولید ملی" دعوت کرد.  خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران: ما با راه اندازی این کمپین بر آنیم تا با ابزار و توانایی های موجود و حمایت کاربران همیشه در  صحنه با ایجاد موج “آری به تولید با کیفیت ملی” قدمی در جهت حمایت از تولید ملی در فضای مجازی برداریم ان شاء الله. رئوس اساسی کمپین #آری_به_تولید_ملی : 1-حرکتی درون زاست. 2- خط سیر آن در جامعه از پایین به بالاست. 3-فراگیر است. #ایرانی_ایرانی_ بخر #تولید_ملی_افتخار_ملی