انتخاب سرکار خانم محمد زاده سرپرست کنترل کیفی و آزمایشگاه مجتمع پلاستیک طبرستان به عنوان مسئول فنی برتر استان فارس در گروه صنایع پلیمری در سال 97 در مراسم گرامیداشت روز جهانی غذا.

انتخاب سرکار خانم محمد زاده سرپرست کنترل کیفی و آزمایشگاه مجتمع پلاستیک طبرستان به عنوان مسئول فنی برتر استان فارس در گروه صنایع پلیمری در سال 97 در مراسم گرامیداشت روز جهانی غذا.