هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران از اول تا چهارم آبان در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد غرفه مجتمع پلاستیک طبرستان در سالن میلاد میزبان نمایندگان فروش این مجموعه از سراسر کشور بود همچنین مدیرعامل محترم مجموعه جناب آقای مهندس گلستانی در این نمایشگاه حضور داشتند. نمایندگان محترم تهران حاضر در نمایشگاه آقایان عباس محمدی، یدالله محمدی، سعید جعفری، احمدخانی، مهرفر و تقی زاده و نیز آقایان محمدحیات محمدی نماینده کرج، میراحمدی نماینده کرمان، صابری سی سخت نماینده یاسوج، مغربی از زنجان، قلیاب تاب از اراک، عابدیان از بابل، عقیلی از فریدونکنار و سیامکی و موحد از اصفهان و نجف آباد در این نمایشگاه حضور به عمل رساندند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران از اول تا چهارم آبان در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد غرفه مجتمع پلاستیک طبرستان در سالن میلاد میزبان نمایندگان فروش این مجموعه از سراسر کشور بود همچنین مدیرعامل محترم مجموعه جناب آقای مهندس گلستانی در این نمایشگاه حضور داشتند. نمایندگان محترم تهران حاضر در نمایشگاه آقایان عباس محمدی، یدالله محمدی، سعید جعفری، احمدخانی، مهرفر و تقی زاده و نیز آقایان محمدحیات محمدی نماینده کرج، میراحمدی نماینده کرمان، صابری سی سخت نماینده یاسوج، مغربی از زنجان، قلیاب تاب از اراک، عابدیان از بابل، عقیلی از فریدونکنار و سیامکی و موحد از اصفهان و نجف آباد در این نمایشگاه حضور به عمل رساندند.