حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2018 تهران. این نمایشگاه با حضور مدیر عامل محترم مجموعه، جناب آقای مهندس گلستانی و مدیر کارخانه واحد شیراز جناب آقای مهندس یونسی و مدیر فروش گرامی، جناب آقای مهندس فیاض و نیز رییس لاین فروش بشکه های بسته بندی، جناب آقای دکتر شهبندی و همچنین حضور جناب آقای مهندس رسولیان، عضو هیأت مدیره مجتمع پلاستیک طبرستان و جناب آقای مهندس میربلوک، عضو هیأت مدیره و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در کنار جمعی از پرسنل و نمایندگان محترم فروش از سراسر کشور برگزار گردید. نمایندگان محترم استان تهران آقایان عباس محمدی، یدالله محمدی، سید سعید جعفری، صادق مهری، امیرعلی گنجی، حسن پارسا، مجتبی زرین صدف، اکبر فتاحی و داود تقی زاده شرکت داشتند و نیز نمایندگان محترم استان البرز، جناب آقای امامی فرد و جناب آقای محمدحیات محمدی؛ سایر نمایندگانی که از اقصی نقاط کشور حضور به عمل رساندند : آقای تاشک از بوشهر، آقای قلیاب تاب از اراک، آقای موحد از اصفهان، آقای مسرت از رشت، آقای سمائی از مشهد، آقای میرزایی از سبزوار، آقای براهیمی از شهرضا، آقای ستوده نیا از سیرجان و آقای دهقان فارسی از مرودشت. در این نمایشگاه از مستند تاریخچه مجتمع پلاستیک طبرستان رونمایی و در طول نمایشگاه به همراه تیزرهای مخازن و بشکه های بسته بندی پخش شد و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. این نمایشگاه در غرفه 17 سالن میلاد از تاریخ 2 تا 5 مهر ماه 97 برگزار گردید.

حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2018 تهران. این نمایشگاه با حضور مدیر عامل محترم مجموعه، جناب آقای مهندس گلستانی و مدیر کارخانه واحد شیراز جناب آقای مهندس یونسی و مدیر فروش گرامی، جناب آقای مهندس فیاض و نیز رییس لاین فروش بشکه های بسته بندی، جناب آقای دکتر شهبندی و همچنین حضور جناب آقای مهندس رسولیان، عضو هیأت مدیره مجتمع پلاستیک طبرستان و جناب آقای مهندس میربلوک، عضو هیأت مدیره و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در کنار جمعی از پرسنل و نمایندگان محترم فروش از سراسر کشور برگزار گردید. نمایندگان محترم استان تهران آقایان عباس محمدی، یدالله محمدی، سید سعید جعفری، صادق مهری، امیرعلی گنجی، حسن پارسا، مجتبی زرین صدف، اکبر فتاحی و داود تقی زاده شرکت داشتند و نیز نمایندگان محترم استان البرز، جناب آقای امامی فرد و جناب آقای محمدحیات محمدی؛ سایر نمایندگانی که از اقصی نقاط کشور حضور به عمل رساندند : آقای تاشک از بوشهر، آقای قلیاب تاب از اراک، آقای موحد از اصفهان، آقای مسرت از رشت، آقای سمائی از مشهد، آقای میرزایی از سبزوار، آقای براهیمی از شهرضا، آقای ستوده نیا از سیرجان و آقای دهقان فارسی از مرودشت. در این نمایشگاه از مستند تاریخچه مجتمع پلاستیک طبرستان رونمایی و در طول نمایشگاه به همراه تیزرهای مخازن و بشکه های بسته بندی پخش شد و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. این نمایشگاه در غرفه 17 سالن میلاد از تاریخ 2 تا 5 مهر ماه 97 برگزار گردید.