با پیوستن مجموعه آذین از دی ماه سال جاری به شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان، از محصولات جدید این مجموعه تحت عنوان محصولات دکوراتیو نورانی در گروه های کالایی المان های نورانی شهری ،میز و صندلی،گلدان ها و ... رونمایی شده است. جهت مشاهده ی گالری عکس های بخشی از محصولات : کلیک کنید.

با پیوستن مجموعه آذین از دی ماه سال جاری به شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان، از محصولات جدید این مجموعه تحت عنوان محصولات دکوراتیو نورانی در گروه های کالایی المان های نورانی شهری ،میز و صندلی،گلدان ها و ... رونمایی شده است. جهت مشاهده ی گالری عکس های بخشی از محصولات : کلیک کنید.