در تاریخ 15 تیرماه 1400 مخازن اهدایی به قشم برای کمک به روستاهای کم‌آب قشم به موسسۀ نیک گامان رمکان تحویل داده شد.

مشکل آب در ایران مربوط به چند سال اخیر نیست بلکه قدمتی طولانی دارد. ایران کشوری با اقلیم خشک است که توزیع نامتوازن جغرافیایی آب در آن نیز این مشکل را تشدید می‌کند. بعضی از روستاهای ایران در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند و بسیاری از آن‌ها حتی لوله‌کشی آب ندارند. یکی از این مناطق روستاهای جزیرۀ قشم است که با مشکل جدی آب و لوله‌کشی روبه‌رو هستند. ساکنان این مناطق هر 35 الی 40 روز یک بار به مدت بسیار کوتاه آب را از طریق لوله‌کشی دریافت می‌کنند و برای باقی روزهای ماه مجبور به خرید آب شور با قیمت بالا هستند.

در تاریخ 15 تیر ماه 1400 مخازن اهدایی به قشم برای کمک به روستاهای کم آب قشم به موسسۀ نیک گامان رمکان تحویل داده شد.

مشکل آب در ایران مربوط به چند سال اخیر نیست بلکه قدمت طولانی دارد. ایران کشوری با اقلیم خشک است که توزیع نامتوازن جغرافیایی آب در آن نیز این مشکل را تشدید می کند. بعضی از روستاهای ایران در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند و بسیاری از آن‌ها حتی لوله‌کشی آب ندارند. یکی از این مناطق روستاهای واقع در جزیره قشم است که با مشکل جدی آب و لوله‌کشی روبه‌رو هستند. ساکنان این مناطق هر 35 الی 40 روز یک‌بار به مدت بسیار کوتاهی آب را از طریق لوله‌کشی دریافت می‌کنند و برای باقی روزهای ماه مجبور به خرید آب شور با قیمت بالا هستند.


ایران سیراب کمپینی است که توسط مجتمع پلاستیک طبرستان راه‌اندازی شده است و هدف آن کمک‌رسانی به مناطقی می‌باشد که مشکل دسترسی به آب آشامیدنی دارند. اهدای مخزن به مناطق محروم یکی از فعالیت‌هایی است که در جهت تحقق اهداف ایران سیراب صورت می‌گیرد. بعد از تحقیق‌های صورت گرفته دربارۀ روستاهای جزیرۀ قشم تعداد 40 مخزن به موسسۀ نیک گامان رمکان اهدا شد. با وجود اینکه تمام ساکنان آن روستاها با مشکل کم‌آبی مواجه هستند اما بعضی از ساکنان روستاهای اطراف برای کمک به هم‌روستایی خود دریغ نمی‌کنند. گروهی 15 نفره اکنون به مدت 3 سال است که هفته‌ای یک‌بار به خانه‌های بدون لوله‌کشی می‌روند و به صورت رایگان برای آن‌ها مخزن تهیه می‌کنند و وظیفۀ لوله‌کشی را بر عهده می‌گیرند. اهدای مخزن پلی‌اتیلن به تعداد مورد نیاز به آن‌ها کمک خواهد کرد تا پروژۀ خود را با سرعت بیشتری جلو ببرند و مشکلات این روستاییان در جهت دسترسی آسان به آب آشامیدنی زودتر حل شود. اهدای مخزن به روستاهای قشم در تاریخ 15 تیرماه 1400 انجام شد و فاصله بین تصمیم‌گیری تا اجرایی شدن آن به لطف مدیرعامل محترم مجتمع پلاستیک طبرستان بسیار کوتاه بود.