مستند کوتاه بخش هایی از صحبت های مدیر فروش محترم مجتمع پلاستیک طبرستان، جناب آقای مهندس فیاض


برای مشاهده مستند کلیک نمایید.

مستند کوتاه بخش هایی از صحبت های مدیر فروش محترم مجتمع پلاستیک طبرستان، جناب آقای مهندس فیاض


برای مشاهده مستند کلیک نمایید.