حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان تهران در تاریخ 27 الی 30 مهرماه 1395 با حضور مجتمع پلاستیک طبرستان برگزار گردید. دراین دوره که با استقبال پرشور مردم، انبوه سازان و متخصصین این صنعت همراه بوده، مجتمع پلاستیک طبرستان در سالن میلاد و غرفه فضای باز نمایشگاه پذیرای بازدیدکنندگان محترم بوده است. مجتمع پلاستیک طبرستان از حضور گرم نمایندگان محترم شهر تهران آقایان محمدی، زربافی، جعفری، حکیم احمدی، تقی زاده، مهری، طالب لو،پارسا و عرب و همچنین آقایان محمدی نماینده شهر کمالشهر، قلیاب تاب نماینده شهر اراک، جعفری نماینده شهر کرمان، حسین زهی نماینده شهر زابل، ستوده نیا نماینده شهر سیرجان، مظهری نماینده شهر قشم، محسنی نماینده شهر گنبد، اسحاقی نماینده شهر قم، پیرهادی نماینده شهر بروجرد، دهقان فارسی نماینده شهر مرودشت و قربانی نماینده شهر اصفهان صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.

حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان تهران در تاریخ 27 الی 30 مهرماه 1395 با حضور مجتمع پلاستیک طبرستان برگزار گردید. دراین دوره که با استقبال پرشور مردم، انبوه سازان و متخصصین این صنعت همراه بوده، مجتمع پلاستیک طبرستان در سالن میلاد و غرفه فضای باز نمایشگاه پذیرای بازدیدکنندگان محترم بوده است. مجتمع پلاستیک طبرستان از حضور گرم نمایندگان محترم شهر تهران آقایان محمدی، زربافی، جعفری، حکیم احمدی، تقی زاده، مهری، طالب لو،پارسا و عرب و همچنین آقایان محمدی نماینده شهر کمالشهر، قلیاب تاب نماینده شهر اراک، جعفری نماینده شهر کرمان، حسین زهی نماینده شهر زابل، ستوده نیا نماینده شهر سیرجان، مظهری نماینده شهر قشم، محسنی نماینده شهر گنبد، اسحاقی نماینده شهر قم، پیرهادی نماینده شهر بروجرد، دهقان فارسی نماینده شهر مرودشت و قربانی نماینده شهر اصفهان صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.