راه اندازی خط تولید جدید مجتمع پلاستیک طبرستان در شهر اصفهان مجتمع پلاستیک طبرستان با هدف تامین هرچه بهتر بازارهای میانه کشور 

راه اندازی خط تولید جدید مجتمع پلاستیک طبرستان در شهر اصفهان مجتمع پلاستیک طبرستان با هدف تامین هرچه بهتر بازارهای میانه کشور و کاهش هزینه های حمل و نقل، شعبه اصفهان شرکت را در شهر نجف آباد، شهرک صنعتی شماره 2 (جوزدان)  تاسیس کرده  و به بهره برداری رساند.