دومین محموله اهدایی مخازن آب مجتمع پلاستیک طبرستان برای هموطنان عزیز مناطق زلزله زده غرب کشور دومین محموله اهدایی مخازن مجتمع 

دومین محموله اهدایی مخازن آب مجتمع پلاستیک طبرستان برای هموطنان عزیز مناطق زلزله زده غرب کشور دومین محموله اهدایی مخازن مجتمع پلاستیک طبرستان شامل چند مخزن بزرگ جهت نگهداری سوخت با ظرفیت 10000 لیتر با مشارکت #1*780*برای هموطنان عزیز مناطق زلزله زده غرب کشور ارسال شد.

 

مخازن آب اهدایی