مجتمع پلاستیک طبرستان به عنوان واحد برگزیدۀ ملی انتخاب شد. عصر دوشنبه 30ام بهمن ماه 1402، بیست و یکمین دورۀ جشنوارۀ تولید ملی _ افتخار ملی با حضور مسؤولان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد. این جشنواره به جهت بررسی چالش‌های موجود در حوزۀ اقتصاد و تولید برگزار می‌شود و در آن نهادهای دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی راهکارهایی جهت فایق آمدن بر این چالش‌ها ارائه می‌دهند.
جشنوراۀ تولید ملی _ افتخار ملی نخستین بال در سال 1382 برگزار شد و اولین جشنواره‌ای است که در حوزۀ صنعت و معدن کشور ایجاد شده است. همه ساله بسیاری از مسوؤلین دولتی و بخش خصوصی در این جشنواره حضور پیدا می‌کنند.

در این جشنواره از واحدهای تولید کنندۀ نمونۀ بخش خصوصی کشور در سال ۱۴۰۲ تقدیر به عمل آمد و جناب دکتر برمک قنبرپور نایب رئیس و عضو هیأت مدیرۀ انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، لوح تقدیر واحد برگزیدۀ ملی را دریافت کردند.