اسکله دشت نور مازندران، اسکله‌ای تفریحی توریستی بوده که در سال 1396 در دریاچه آب‌بندان مصنوعی داخل مجتمع تجاری به بدنه اسکله چوبی محلی نصب شده است. عمده استفاده این اسکله قایق‌های پدالی و مسافرتی است. قابل ذکر است با توجه به اینکه سطح آن خیلی تغییرات ندارد از رمپ یا سطح شیب‌دار استفاده نشده است. نرده‌های پلی‌اتیلن جهت محافظت از افراد روی بدنه نصب شده است.