گزارش سال 1400

 

گزارش پیش رو، گزیده‌ای از آمار و داده‌های مجموعۀ طبرستان در سال 1400 است که با همکاری مدیران و مسئولان هر بخش‌ جمع‌آوری‌شده است. این اولین گزارش جامع مجتمع پلاستیک طبرستان است که به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و می‌کوشد تا به موضوعات زیر بپردازد:
• طبرستان در سال 1400 چه تصمیم‌های جدیدی گرفت و شاهد چه تغییرات مثبتی در بخش‌های مختلف مجموعه بود؟
• میزان پیشرفت با توجه به آمارهای ثبت‌شده چقدر بوده است؟
• چه فعالیت‌های جدیدی در فضای دیجیتال انجام شد؟
• مجموعۀ طبرستان در سال 1400 در حوزۀ مسئولیت‌های اجتماعی چه قدم‌هایی برداشت؟