مخازن ذخیرۀ آب آتش‌نشانی جزء مخزن عمودی و ضروری هر سیستم حفاظت در برابر آتش هستند. این مخازن منبع مطمئنی از آب برای اطفای حریق در مواقع اضطراری فراهم می‌کنند. یکی از عوامل مهمی که باید در طراحی مخزن ذخیرۀ آب آتش نشانی در نظر گرفت، حجم مخزن یا ظرفیت نگهداری آب مخزن است.

مخزن ذخیرۀ آب آتش‌نشانی محفظه‌ای است که برای ذخیرۀ آب  و جهت اطفای حریق استفاده می‌شود. این مخزن یکی از اجزای ضروری هر سیستم حفاظت در مقابل آتش است، زیرا منبع قابل اتکایی از آب را برای آتش‌نشانان فراهم می کند تا در مواقع اضطراری از آن استفاده کنند.

این مخازن معمولاً به شکل استوانه‌ای ساخته می‌شوند و ممکن است از مخازن کوچکی که چند صد لیتر آب در خود جای می‌دهند تا مخازن بزرگی که میلیون‌ها لیتر آب را در خود جای می‌دهند، متغیر باشند. مخازن ذخیرۀ آب آتش‌نشانی پلی‌اتیلنی برای مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی شدید و سایر عوامل محیطی طراحی شده‌اند.

برای محاسبۀ ظرفیت و حجم یک مزخرن آب آتش‌نشانی، دو روش وجود دارد. یک روش نیازمند داشتن ابعاد دقیق مخزن است، و روش دیگر با داشتن دبی پمپاژ آب (که اغلب بر روی پمپ ننوشته شده است) به راحتی می‌توان به حجم مخزن آتشنشانی خود رسید.

  • روش محاسبۀ حجم بر اساس ابعاد مخزن:

اولین قدم تعیین ابعاد مخزن است. به طور معمول، مخازن ذخیرۀ آب آتش‌نشانی استوانه‌ای شکل هستند و ابعاد مورد نیاز برای محاسبه، قطر و ارتفاع مخزن است.

 

بیشتر بخوانید: فلوتر مخزن چیست

 

هنگامی که ابعاد مخزن مشخص شد، می توان از فرمول محاسبۀ حجم یک سیلندر برای تعیین میزان مصرف مخزن استفاده کرد. فرمول محاسبۀ حجم سیلندر به صورت زیر است:

 

V = πr^2h

در اینجا V حجم است، π  پی (تقریباً 14/3)، r  شعاع (که نصف قطر است) و h ارتفاع است.

 

برای محاسبۀ لیتراژ مخزن، حجم محاسبه شده با استفاده از فرمول فوق باید از متر مکعب یا فوت مکعب به لیتر تبدیل شود. یک متر مکعب برابر با 1000 لیتر و یک فوت مکعب تقریباً برابر با 28.3 لیتر است.

 

مثلاً فرض کنید یک مخزن ذخیرۀ آب آتش نشانی به قطر 3 متر و ارتفاع 5 متر داریم. برای محاسبۀ ظرفیت این مخزن از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

 

V = πr^2h

V = 3.14 x (1.5)^2 x 5

V = 35.32 متر مکعب

برای تبدیل این حجم به لیتر، در 1000 ضرب می‌کنیم:

35.32 x 1000 = 35320 لیتر

بنابراین، آبدهی این مخزن ذخیرۀ آب آتش‌نشانی 35320 لیتر است.

 

  • روش محاسبۀ حجم مخزن آتش‌نشانی بر اساس دبی:

برای این کار شما باید دبی آب خروجی موتور پمپ  را در تعداد جعبه‌های آتش نشانی ضرب کنید تا ظرفیت مخزن آب آتش‌نشانی برحسب گالن بدست آید. سپس کافیست که دبی یا همان میزان خروجی آب را که بر حسب گالن بر دقیقه است، در تعداد جعبه‌های آتش‌نشانی موجود در ساختمان ضرب کنید تا حجم مخزن ذخیره آب به دست بیاید.

 

فرمول محاسبۀ حجم مخزن ذخیرۀ آب آتش‌نشانی

Q=50*N

در این فرمول،  Q حجم کل مخزن است.

 

50 میزان دبی فرضی موتور پمپاژ است که شما باید به جای آن دبی موتور خود را قرار دهید.

N تعداد جعبه های آتش نشانی موجود در ساختمان است که به مخزن وصل می شوند.

 

محاسبۀ ظرفیت یک مخزن ذخیرۀ آب آتش‌نشانی فرآیند ساده است که مراحل آن شامل تعیین ابعاد مخزن و استفاده از فرمولی برای محاسبۀ حجم مخزن می‌شود. برای اطمینان از وجود آب کافی در مواقع اضطراری، محاسبۀ حجم و ظرفیت مخزن آتشنشانی فاکتور بسیار مهمی است و باید هنگام طراحی سیستم حفاظت در برابر آتش آن را در نظر گرفت. شماهمچنین می توانید تانکر آب را از شرکت پلاستیک طبرستان خریداری کنید.