قالبگیری  دورانی  در  ظاهر  یک  فرآیند  ساده  است  که  قالبگیری  در  دمای  بالا،  قالب­های  عموما  فلزی  با  ضخامت  کم،  دوران  دوجهته  در  دو  محور  عمود

مراحل قالبگیری  دورانی

قالبگیری  دورانی  در  ظاهر  یک  فرآیند  ساده  است  که  قالبگیری  در  دمای  بالا،  قالب­های  عموما  فلزی  با  ضخامت  کم،  دوران  دوجهته  در  دو  محور  عمود،  پلیمر  به  فرم  پودر  ریز  یا  مایع  و  خنک  کاری  به  کمک  هوا  و  یا  آب  از  جمله  شرایط  این  فرآیند  هستند  تا  در  نهایت  قطعاتی  توخالی  و  بدون  خط  جوش  تولید  شود.  این  فرآیند  چهار  مرحله  دارد  که  به  شرح  زیر  است:

 

  • بارگیری قالب

مقدار  از  پیش  توزین  شده­ای  از  پلاستیک  پودری  یا  مایع  در  نیمه ­ی  پایینی  قالب  فلزی  توخالی  ریخته  می­شود.  سپس  قالب  بسته  شده  و  در  مکان  مناسب  ماشین  قالبگیری  قرار  می­گیرد.  محاسبه  مقدار  ماده  پلیمری  بر  اساس  وزن  قطعه  نهایی  و    ضخامت  مورد  انتظار  انجام  می­شود.

 

  • گرمادهی

قالب  بعد  از  بسته  شدن  در  دو  جهت  عمود  بر  هم  شروع  به  دوران  کرده  و  وارد  کوره  می­شود.  بعد  از  ورود  به  کوره،  قالب  شروع  به  گرم  شدن  می­ کند  و  حرارت  را  به  ماده  پودری  یا  مایع  درون  خود  انتقال  می­دهد.  این  امر  موجب  چسبیدن  پلیمر  پودری  یا  مایع  به  دیواره  داخلی  حفره  قالب  می­گردد.  در  این  مرحله  پلیمر  به  علت  نیروی  جاذبه  ثقلی،  دائما  در  بخش  پایینی  حفره  قالب  در  حال  چرخش  قرار  دارد  و  این  چرخش  به  هر  یک  از  نقاط  حفره  امکان  پوشش ­دهی  توسط  مقداری  از  این  ماده  پلیمری  را  می­دهد  و  به  مرور  کل  قطعه ­ی  توخالی  بر  سطح  داخلی  قالب  شکل  می­گیرد.

 

  • خنک کاری

بعد  از  اتمام  مرحله­ی  گرمادهی،  قالب  در  حال  چرخش  به  ایستگاه  خنک­ کاری  می­رود  تا  با  کمک  جریان  هوا  یا  جریان  هوا  به  همراه  پاشش  آب  سرد،  دمای  قالب  و  متعاقبا  قطعه ­ی  درون  آن  به  پایین­تر  از  دمای  بلورینگی  یا  جامد  شدن  ماده  برسد.  لازم  به  ذکر  است  که  دوران  در  دوجهت  در  مرحله­ ی  خنک ­کاری  نیز  ادامه  می­ یابد  تا  از  خمیدگی  و  شکم  دادگی  قطعه  جلوگیری  شود.

 

  • تخلیه محصول

هنگامی  که  قطعه  به  حد  کافی  خنک  شد،  چرخش  متوقف  شده  و  قالب  به  ایستگاه  تخلیه  انتقال  می­ یابد  تا  قطعه  از  درون  قالب  تخلیه  شود.  بعد  از  تخلیه  قالب  برای  شروع  دوباره­ ی  فرآیند  آماده  است.  در  این  مرحله  حرکت  قالب  متوقف  می­شود  و  قطعه  نهایی  که  به  میزان  کافی  سرد  شده  است  با  باز  کردن  قالب  از  درون  آن  خارج  می­شود.  شکل  زیر،  مراحل  تولید  محصول  به  کمک  قالب­گیری  دورانی  را  نشان  می­دهد.